پیگیری نامه
شماره :   
اوقات شرعی
عضویت در سرویس خبری
نام :   
ایمیل :   
نظرسنجی
گزینه صحیح درباره عوارض فشارخون بالا?

علت یک مرگ از 7 مرگ
علت 49% سکته های مغزی
علت 62% سکته های قلب
سومین علت کشنده در دنیا

اخبار

راهنمای طبقات

 

ساختمان شماره 1 :

طبقه همکف : بخش اورژانس – اتاق پزشکان اورژانس – ایستگاه پرستاری – اتاق عمل سرپایی – اتاق احیاء – داروخانه – صندوق – پذیرش – تزریقات خانمها و آقایان – سونوگرافی – آزمایشگاه – رادیولوژی – بخش عمومی – بخش زایمان – اتاق عمل – اتاق سوپروایزری – اتاق آموزش پدران – بوفه– آشپزخانه – تاسیسات

 

نیم طبقه اول : واحد آموزش – کتابخانه – واحد امور بیمه گری و درآمد – واحد تغذیه – واحد امور اداری و خدمات – واحد بهداشت محیط – واحد HIS – واحد ترخیص – امور فرهنگی و تبلیغات اسلامی

 

نیم طبقه دوم : ریاست – مدیریت – دفتر پرستاری – حسابداری و مددکاری – تایپ و تکثیرات

 

ساختمان شماره 2 :

مدارک پزشکی – بایگانی – کارپردازی – انبارداروئی– انبار تجهیزات