پیگیری نامه
شماره :   
اوقات شرعی
عضویت در سرویس خبری
نام :   
ایمیل :   
نظرسنجی
گزینه صحیح درباره عوارض فشارخون بالا?

علت یک مرگ از 7 مرگ
علت 49% سکته های مغزی
علت 62% سکته های قلب
سومین علت کشنده در دنیا

اخبار

خدمات

اهم فعالیت ها :

1- نظافت و تمیز کردن کلیه بخش ها و محوطه بیمارستان به صورت روزانه

2- انجام فعالیت های رخشویخانه به صورت روزانه

3- اسکراب تجهیزات پزشکی به صورت روزانه

4- اسکراب بخش ها به صورت روزانه