پیگیری نامه
شماره :   
اوقات شرعی
عضویت در سرویس خبری
نام :   
ایمیل :   
نظرسنجی
گزینه صحیح درباره عوارض فشارخون بالا?

علت یک مرگ از 7 مرگ
علت 49% سکته های مغزی
علت 62% سکته های قلب
سومین علت کشنده در دنیا

اخبار

انبار داروئی

اهم فعالیت :

1-جمع آوری درخواست های دارویی و مصرفی از بخش ها و داروخانه اورژانس

2-خرید داروها بر طبق لیست داروها و وسایل مصرفی مورد نیاز بیمارستان

3-تحویل دارو و وسایل مصرفی به بخش ها داروخانه اورژانس

4-ثبت اطلاعات در سیستم HIS  

 

انبار تجهیزات

اهم فعالیت ها :

 1-جمع آوری درخواست تجهیزات مسئولین بخش ها و سایر پرسنل

2-تحویل تجهیزات درخواستی موجود در انبار

3-صدور حواله تحویل وسایل و تجهیزات انبار

4-اعلام وسایل مورد نیاز جهت خرید به کارپرداز

5-نظارت بر نحوه توزیع اقلام مصرفی در بخش های درمانی و اداری