پیگیری نامه
شماره :   
اوقات شرعی
عضویت در سرویس خبری
نام :   
ایمیل :   
نظرسنجی
گزینه صحیح درباره عوارض فشارخون بالا?

علت یک مرگ از 7 مرگ
علت 49% سکته های مغزی
علت 62% سکته های قلب
سومین علت کشنده در دنیا

اخبار

واحد پذيرش و مدارك پزشكي

اهم فعالیت ها  :

1- جمع آوری آمار ماهیانه از بخش های مختلف بیمارستان و ارسال به معاونت درمان ، شبکه بهداشت و درمان بهار ، مدیریت حوادث و فوریت های اورژانس ، اداره آمار و فعالیت ها و ارتباطات دانشگاه

2- در یافت آمار موالید به صورت هفتگی و فکس به ثبت احوال شهرستان بهار ، جمع آوری آمار موارد فوت و ارسال به ثبت احوال در کمتر از 10 روز بعد از زمان فوت

3- تحویل گرفتن روزانه پرونده های اورژانس و چک کردن آنها

4- جمع آوری ماهیانه پرونده های اورژانس ، جداسازی پرونده های بیمه ای،  آزاد و تصادفی و ارسال به واحد درآمد

5- پاسخگوئی به ارباب رجوع جهت تسویه پرونده های اورژانس و یا ارسال مدارک بالینی به مراکز درخواست کننده آمار 

6- ارسال نامه درخواست کروکی برای بیماران تصادفی و بررسی سوابق مراجعین به این مرکز جهت بیمارانی که درخواست بررسی سوابق دارند

7- تحویل ، تنظیم ، کد گذاری و بایگانی پرونده های بستری

8- زمانبندی و هماهنگی ، جمع آوری و تصحیح کمیته ها ، گرفتن امضاء و ارسال به معاونت درمان ، مرکز بهداشت ، و سازمان انتقال خون

9- ثبت آمار سوانح و حوادث در نرم افزار مربوطه و ارسال مرکز بهداشت

10- نظارت بر واحد پذیرش و بررسی نیازها و مشکلات