پیگیری نامه
شماره :   
اوقات شرعی
عضویت در سرویس خبری
نام :   
ایمیل :   
نظرسنجی
گزینه صحیح درباره عوارض فشارخون بالا?

علت یک مرگ از 7 مرگ
علت 49% سکته های مغزی
علت 62% سکته های قلب
سومین علت کشنده در دنیا

اخبار

واحد ترخيص و تنظیم اسناد بیمه ای

اهم فعالیت ها :

1- انجام روزانه ترخیص بیماران

2-  جمع آوری تعداد ویزیت پزشکان اورژانس و ارسال آمار ماهیانه به واحد درآمد

3- تنظیم اسناد بستری و ارسال به واحد درآمد

4- بیمه گری ( چک کردن مدارک بیمه ای پرونده های ترخیصی و راهنمائی بیماران جهت برطرف نمودن نقص در مدارک )

5- جمع آوری اطلاعات دخیل در محاسبه کارانه پزشکان متخصص از پرونده های بستری بیماران ، لیست کردن آنها به تفکیک تاریخ و نام پزشک و تحویل به مسئول درآمد جهت محاسبه کارانه پزشکان متخصص.