پیگیری نامه
شماره :   
اوقات شرعی
عضویت در سرویس خبری
نام :   
ایمیل :   
نظرسنجی
گزینه صحیح درباره عوارض فشارخون بالا?

علت یک مرگ از 7 مرگ
علت 49% سکته های مغزی
علت 62% سکته های قلب
سومین علت کشنده در دنیا

اخبار

واحد حسابداري و درآمد

اهم فعالیت ها :

1- تنظیم اضافه کار ماهانه پرسنل و ارسال به شبکه بهداشت و درمان

2- تنظیم اسناد بستری جهت سازمان های بیمه گر

3- بررسی پرونده های سرپائی و رفع اشکال ثبت قیمت و تکمیل مهرو امضاها  جهت ارسال به سازمان های بیمه گر

4- بررسی و ثبت پرونده های بستری و سرپائی تصادفی و ثبت در اینترنت جهت ارسال به معاونت درمان

5- تنظیم نسخ سرپائی واحد داروخانه ، رادیولوژی، آزمایشگاه و ارسال اسناد به سازمان های بیمه گر

6- بررسی و چک برگه های ویزیت پزشکان عمومی و متخصص و ثبت در نرم افزار مربوطه و ارسال سند به  سازمان های بیمه گر   

7- بررسی کسورات ارسالی از بیمه ها و پیگیری کسورات

8- تنظیم اسناد کارانه پزشکان عمومی و متخصص

9- محاسبه روزانه درآمد بیمارستان و واریز فیش های مربوطه به بانک

10- پیگیری فیش های حقوقی ماهیانه پرسنل