پیگیری نامه
شماره :   
اوقات شرعی
عضویت در سرویس خبری
نام :   
ایمیل :   
نظرسنجی
گزینه صحیح درباره عوارض فشارخون بالا?

علت یک مرگ از 7 مرگ
علت 49% سکته های مغزی
علت 62% سکته های قلب
سومین علت کشنده در دنیا

اخبار

 واحد بهداشت محیط

اهم فعالیت ها :

1-   بررسی و نظارت بر نحوه جمع آوری ، تفکیک و انتقال پسماندهای عفونی و غیرعفونی در بخش های غیر بیمارستان

2-   نمونه گیری ماهانه و کلرسنجی روزانه از آب قسمت های مختلف بیمارستان

3-   نظارت و بازدید روزانه از آشپزخانه و بوفه بیمارستان و بررسی وضعیت مواد غذایی

4-   نظارت بر نحوه ضد عفونی و مواد گندزدا در بخش های مختلف بیمارستان

5-   نظارت بر سیستم های آب و فاضلاب