پیگیری نامه
شماره :   
اوقات شرعی
عضویت در سرویس خبری
نام :   
ایمیل :   
نظرسنجی
گزینه صحیح درباره عوارض فشارخون بالا?

علت یک مرگ از 7 مرگ
علت 49% سکته های مغزی
علت 62% سکته های قلب
سومین علت کشنده در دنیا

اخبار

واحد تغذیه

اهم فعالیت ها :

1-   مشاوره بیماران داخلی ، عفونی و جراحی که توسط پزشکان بخش به این واحد ارجاع داده می شوند .

2-   تنظیم رژیم درمانی و آموزش بیماران و ارائه پمفلت های آموزشی

3-   ارسال آمار بیماران دیابتی به مرکز بهداشت شهرستان بهار بصورت ماهیانه

4-   ارائه راهنمایی های لازم به مسئول واحد آشپزخانه در خصوص آماده سازی غذاهای رژیمی

5-   تنظیم برنامه غذایی بصورت ماهیانه جهت رفع اشکالات و نارضایتی پرسنل و بیماران

6-   نظارت بر مواد غذایی مصرفی در واحد آشپزخانه به جهت مطابق بودن با استانداردهای موارد غذایی

7-   تشکیل کمیته غذا ، دارو تجهیزات