پیگیری نامه
شماره :   
اوقات شرعی
عضویت در سرویس خبری
نام :   
ایمیل :   
نظرسنجی
گزینه صحیح درباره عوارض فشارخون بالا?

علت یک مرگ از 7 مرگ
علت 49% سکته های مغزی
علت 62% سکته های قلب
سومین علت کشنده در دنیا

اخبار

1-کمیته اصلی پاسداری و مراقبت از ارزشهای متعالی

2-کمیته اخلاق و موازین شرعی

3- کمیته ارزشیابی درون بیمارستانی

4- کمیته اصلی مدیریت کیفی

5- کمیته ایمنی و ترویج زایمان طبیعی و کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان

6-کمیته غذا و دارو و تجهیزات

7- کمیته سوانح و فوریت های پزشکی و حوادث غیر مترقبه

8-کمیته آسیب شناسی و مرگ و میر و ثبت سرطان

9- کمیته پرسنل و آمار و اسناد و فعالیت ها

10-کمیته مرگ و میر کودکان

11-کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر

12-کمیته بانک خون

13- کمیته احیاء نوزاد