پیگیری نامه
شماره :   
اوقات شرعی
عضویت در سرویس خبری
نام :   
ایمیل :   
نظرسنجی
گزینه صحیح درباره عوارض فشارخون بالا?

علت یک مرگ از 7 مرگ
علت 49% سکته های مغزی
علت 62% سکته های قلب
سومین علت کشنده در دنیا

اخبار

واحد آموزش و پژوهش :

این واحد در راستای رفع نیازهای آموزشی کادر درمانی و غیر درمانی و بیماران و مراجعین محترم بیمارستان فعالیت  می نماید .

کلاس های آموزشی برگزارشده طی 3 ماهه نخست سال 1390 شامل :

1-ترویج تغذیه با شیر ماد ر (1)

2- رعایت بهداشت دست

3-کلاس حاکمیت بالینی

4-استانداردهای پرستاری

5-مراقبتهای مدیریت شده 90

6- تریاژ 90

همچنین این واحد آموزش های ارائه شده در زمینه شیرمادر به مادران را ارزیابی کرده و مستقیماً به بیماران دیابتی نحوه تزریق انسولین را آموزش می دهد.

سنجش میزان رضایت بیماران و مراجعین بیمارستان نیز از دیگر فعالیت های واحد آموزش بیمارستان می باشد .