پیگیری نامه
شماره :   
اوقات شرعی
عضویت در سرویس خبری
نام :   
ایمیل :   
نظرسنجی
گزینه صحیح درباره عوارض فشارخون بالا?

علت یک مرگ از 7 مرگ
علت 49% سکته های مغزی
علت 62% سکته های قلب
سومین علت کشنده در دنیا

اخبار

داروخانه

اهم فعالیت ها :

1- تنظیم برنامه ماهانه پرسنل داروخانه (مسئول بخش )

2- درخواست داروی مخدر از معاونت غذا و دارو توسط مسئول فنی داروخانه

3- تحویل دارو به بیماران خاص به صورت روزانه

4- تحویل دارو به بیماران سرپائی

5- تنظیم نسخ سرپائی داروئی و تایید توسط مسئول فنی و ارسال به واحد درآمد

6- ثبت نسخ داروئی در نرم افزار وکیل به صورت روزانه

7- برگزاری کمیته غذا و دارو به صورت ماهانه

تعدادپزشک: 1نفر