پیگیری نامه
شماره :   
اوقات شرعی
عضویت در سرویس خبری
نام :   
ایمیل :   
نظرسنجی
گزینه صحیح درباره عوارض فشارخون بالا?

علت یک مرگ از 7 مرگ
علت 49% سکته های مغزی
علت 62% سکته های قلب
سومین علت کشنده در دنیا

اخبار

آزمایشگاه

اهم فعالیت ها :

1- برنامه ریزی شیفت های ماهیانه پرسنل آزمایشگاه (مسئول آزمایشگاه )

2- انجام آزمایشات معمول بستری و سرپایی طبق درخواست پزشکان محترم 

3- جمع آوری آمار ماهیانه و ارسال به واحد آمار بیمارستان

4-  جمع آوری و تنظیم نسخ سرپایی آزمایشگاه و ارسال به واحد درآمد

5- تنظیم کارانه پرسنل آزمایشگاه (مسئول آزمایشگاه)

6- برگزاری کمیته بانک خون به صورت ماهانه

7- جمع آوری فیش های درآمد آزمایشگاه به صورت روزانه جهت تحویل به واحد درآمد بیمارستان

8- وارد کردن اطلاعات نسخ در سیستم HIS