پیگیری نامه
شماره :   
اوقات شرعی
عضویت در سرویس خبری
نام :   
ایمیل :   
نظرسنجی
گزینه صحیح درباره عوارض فشارخون بالا?

علت یک مرگ از 7 مرگ
علت 49% سکته های مغزی
علت 62% سکته های قلب
سومین علت کشنده در دنیا

اخبار

اتاق عمل

اهم فعالیت ها :

1- تنظیم برنامه ماهانه پرسنل اتاق عمل ( مسئول بخش )

2- انجام اعمال اورژانسی و غیر اورژانسی شامل :  سزارین ، کورتاژ ، هموروئید ، چاقو خورده ،کله سیستکتومی ،  آپاندکتومی ، TL ، انواع فتق ، ختنه ، سیستوسل رکتوسل و ....

3- جمع آوری آمار ماهیانه اعمال جراحی و ارسال به واحد آمار

4- بستن ستها و پگها و نظارت بر استریل کردن وسایل

5- وارد کردن اطلاعات پرونده در سیستم HIS

6- تنظیم اسناد کارانه پرسنل ( مسئول بخش )

تعداد پزشکان متخصص:

بیهوشی:4نفر

جراحی عمومی:2 نفر