پیگیری نامه
شماره :   
اوقات شرعی
عضویت در سرویس خبری
نام :   
ایمیل :   
نظرسنجی
گزینه صحیح درباره عوارض فشارخون بالا?

علت یک مرگ از 7 مرگ
علت 49% سکته های مغزی
علت 62% سکته های قلب
سومین علت کشنده در دنیا

اخبار

بخش عمومی

اهم فعالیت ها :

1- تنظیم برنامه ماهیانه پرسنل بخش ( مسئول بخش )

2- پذیرش و بستری بیماران جهت اقدامات درمانی ، جراحی و یا تحت نظر گرفتن

3- جمع آوری آمار ، اطلاعات و عملکرد ماهیانه بخش

4- برگزاری کمیته آسیب شناسی مرگ و میر و ثبت سرطان 

 5-تنظیم اسناد کارانه(مسئول بخش)

تعداد پزشکان متخصص:

داخلی:1 نفر

جراح عمومی:1 نفر

عفونی:1 نفر

اطفال:2 نفر