پیگیری نامه
شماره :   
اوقات شرعی
عضویت در سرویس خبری
نام :   
ایمیل :   
نظرسنجی
گزینه صحیح درباره عوارض فشارخون بالا?

علت یک مرگ از 7 مرگ
علت 49% سکته های مغزی
علت 62% سکته های قلب
سومین علت کشنده در دنیا

اخبار

مدیریت بیمارستان:

نام و نام خانوادگی:حسن آقایانی

مدرک تحصیلی:کارشناس پرستاری

تلفن:2-34500441

داخلی 2