پایگاه جاده ای همه کسی

پایگاه جاده ای همه کسی


1.اطلاعات کلی:

1ـ1.نام پایگاه: پایگاه جاده ای همه کسی

1ـ2.نوع پایگاه: جاده ای

1ـ3.کدشناسائی کشوری پایگاه: 326 ـH

1ـ4.جمعیت تحت پوشش پایگاه: جمعیت شهری : 7830نفر       جمعیت روستائی:20232نفر              مجموع:28062نفر

1ـ5. مشخصات سرپرست پایگاه:

* نا م ونام خانوادگی: علی آقا محمدی          مدرک تحصیلی: کاردان فوریت های پزشکی        تاریخ انتصاب: 1395

1ـ6.سال شروع فعالیت : 1387

1ـ7.میانگین تعدادمأموریت های ماهیانه مرکز: شهری: 1مورد      جاده ای:8مورد        بین مراکزدرمانی:3مورد                مجموع:12مورد

2. مشخصات جغرافیائی پایگاه :

2ـ1.آدرس وشماره تلفن : مرکزبهداشتی درمانی روستای همه کسی    تلفن:08134533838

2ـ2.وضعیت ساختمان محل استقرار:

* نوع ساختمان: اتاق موجوددرداخل ساختمان درمانگاه به مساحت 30مترمربع

* یک باب کانکس فلزی به مساحت 20مترمربع نیزدراختیارپایگاه می باشد

2ـ3.نام وفاصله نزدیک ترین پایگاه قبلی : پایگاه مرکزی بهار بافاصله 28کیلومتر

2ـ4. نام وفاصله نزدیک ترین پایگاه بعدی : پایگاه جاده ای وینسار(استان کردستان) بافاصله 12کیلومتر

2ـ5.محورها،شهر ها،بخش هاوروستاهای تحت پوشش پایگاه باذکرفاصله:

* محدوده جغرافیائی شهروروستاهای تابعه بخش صالح آباد

* مأموریت های بین مراکزدرمانی درمانگاه های صالح آباد وهمه کسی

* محورهمدان ـ سنندج حدفاصل ایست وبازرسی شهیدزارعی تاروستای داش بلاغ همه کسی(22کیلومتر)

* محورقدیم غارعلیصدرحدفاصل خروجی صالح آبادتا سه راهی حسن قشلاق(13کیلومتر)

 

3. وضعیت نیروی انسانی پایگاه:

3ـ1.بدون چارت سازمانی مصوب

3ـ2.میانگین تعدادنیروهای شاغل درپایگاه:5 نفرتکنسین فوریت های پزشکی جهت استقراریک اکیپ آماده دونفره درهرشیفت 4ساعته)

3ـ3:وضعیت شیفت دهی وچینش پرسنل پایگاه:چینش چرخشی پرسنل درکلیه پایگاه های تابعه مرکز هرچهار ماه یک باروشیفت دهی 24ساعته وگاها 48 ساعته برحسب نیاز

3ـ4.نحوه ترددپرسنل به پایگاه: آژانس (قراردادبابخش خصوصی)

4. وضعیت ارتباطات پایگاه:

4ـ1. دارای یک خط تلفن ثابت فعال

4ـ2. دارای یک دستگاه بی سیم مرکزی ویک دستگاه بی سیم خودروئی نصب برروی آمبولانس دراختیار

5. وضعیت لجستیک پایگاه:

* آمبولانس های فعال دراختیار: یک دستگاه آمبولانس بنزاسپرینتر باکدلجستیک کشوری 3263 ـH  بعنوان کداصلی

پیوندها